יהודה ניני

פרופ' יהודה ניני ז"ל | אעלה בתמר היום 24 במאי 2020, א' בסיוון תש"פ, התבשרנו על מותו של פרופ' יהודה ניני ז"ל שהיה פרופסור להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. וחתן פרס…

להמשך קריאהיהודה ניני

העליה מתימן, הפליטים היהודים מתימן שנשארו בעדן

העליה מתימן, הפליטים היהודים מתימן שנשארו בעדן והפעילות הציונית שם בין השנים 1930 – 1939.| אעלה בתמר העליה מתימן, הפליטים היהודים מתימן שנשארו בעדןוהפעילות הציונית שם בין השנים 1930 –…

להמשך קריאההעליה מתימן, הפליטים היהודים מתימן שנשארו בעדן

יפוי כח מתמשך

יפוי כח מתמשך | אעלה בתמר יפוי כח מתמשךמאת עו"ד שושי סהר ז"לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ו-1962 להלן "חוק הכשרות", קבע מתי יש למנות לאדם אפוטרופוס לגופו ו/או לרכושו, חוק…

להמשך קריאהיפוי כח מתמשך

שורשי משפחת מדינה התימנית במגורשי ספרד – האומנם?

שורשי משפחת מדינה התימנית במגורשי ספרד – האומנם? | אעלה בתמר שורשי משפחת מדינה התימנית במגורשי ספרד – האומנם?מאת: ד"ר דני בר-מעוזאביהו מדינה, ידיד נעוריי, סיפר לי על ייחוס משפחתו…

להמשך קריאהשורשי משפחת מדינה התימנית במגורשי ספרד – האומנם?

הדומה והשונה בין המשוררת היהודייה והמשוררת המוסלמית בתימן

הדומה והשונה בין המשוררת היהודייה והמשוררת המוסלמית בתימן | אעלה בתמר הדומה והשונה בין המשוררת היהודייה והמשוררת המוסלמית בתימןמאת - ד״ר בני גמליאליבתימן, כל הנשים יהודיות ומוסלמיות הופלו לרעה ע"י…

להמשך קריאההדומה והשונה בין המשוררת היהודייה והמשוררת המוסלמית בתימן