יקוב הדין את ההר- ד"ר דני בר מעוז

60.00

"עולי תימן הראשונים הוחזקו על- ידי זולתם כעדה אקזוטית וחיננית,
שחבריה הצטיינו בנועם הליכותיהם, בחריצותם ובהסתפקותם במועט., והיו אף שהכתירו אותם – ובמידה רבה של צדק- כיהודים המקוריים, שהצליחו לשמר את דיוקנו של הישראלי המקראי.
בספר זה נחשפת תמונה היסטורית, המעמעמת קמעא את הסטריאוטיפ של "התימני הנחמד". הקהילה היהודית בתימן מתגלית כחברה סוערת ויצרית השסועה ב"מלחמות יהודים" שעניינם מאבקים חריפים על השררה. התנצחויות בבתי הכנסת, יריבות בין שוחטים, מחלוקות הלכתיות נוקבות, וקנטרנות מרובה על רקע הבדלים בין קהילותיה השונות של יהדות תימן".

ספרו המרתק של ד"ר דני בר מעוז יוצא במהדורה שנייה, וחושף את תרבות המחלוקת ההלכתית בקרב יהודי תימן.

 

קטגוריה:

תיאור

"עולי תימן הראשונים הוחזקו על- ידי זולתם כעדה אקזוטית וחיננית,
שחבריה הצטיינו בנועם הליכותיהם, בחריצותם ובהסתפקותם במועט., והיו אף שהכתירו אותם – ובמידה רבה של צדק- כיהודים המקוריים, שהצליחו לשמר את דיוקנו של הישראלי המקראי.
בספר זה נחשפת תמונה היסטורית, המעמעמת קמעא את הסטריאוטיפ של "התימני הנחמד". הקהילה היהודית בתימן מתגלית כחברה סוערת ויצרית השסועה ב"מלחמות יהודים" שעניינם מאבקים חריפים על השררה. התנצחויות בבתי הכנסת, יריבות בין שוחטים, מחלוקות הלכתיות נוקבות, וקנטרנות מרובה על רקע הבדלים בין קהילותיה השונות של יהדות תימן".

ספרו המרתק של ד"ר דני בר מעוז יוצא במהדורה שנייה, וחושף את תרבות המחלוקת ההלכתית בקרב יהודי תימן.