הקיסר התימני

90.00

הקיסר התימני
ההיסטוריון ד”ר דני בר-מעוז הולך עקב בצד אגדול בדרך חייו רבת המעש של ישראל קיסר, שנולד בתימן בשנת 1931.

ישראל גדל בשכונת”נחלת אחים” בירושלים, הוא שלח ידו כנער בעבודות שונות כדי לסייע בכלכלת משפחתו שידעה מחסור.

הוא עבר את “קורס השחורים” בארגון “ההגנה”, נמנה עם מייסדי מושב גאולים, טיפס במעלה התלול של ההיררכיה ההסתדרותית עד

הגיעו לכס מזכ”ל הארגון.

ישראל חתם את דרכו הציבורית כשר התחבורה וסגן ראש הממשלה בשלהי שנות התשעים.

קטגוריה:

תיאור

ההיסטוריון ד”ר דני בר-מעוז הולך עקב בצד אגדול בדרך חייו רבת המעש של ישראל קיסר, שנולד בתימן בשנת 1931.

ישראל גדל בשכונת”נחלת אחים” בירושלים, הוא שלח ידו כנער בעבודות שונות כדי לסייע בכלכלת משפחתו שידעה מחסור.

הוא עבר את “קורס השחורים” בארגון “ההגנה”, נמנה עם מייסדי מושב גאולים, טיפס במעלה התלול של ההיררכיה ההסתדרותית עד

הגיעו לכס מזכ”ל הארגון.

ישראל חתם את דרכו הציבורית כשר התחבורה וסגן ראש הממשלה בשלהי שנות התשעים.