האמת הנעדרת

80.00

כאשר באה השעה ושערי תימן נפתחו להגירה חופשית, הכל הניחו שהגולים יחושו ויעלו כאיש אחד אל ארץ-הקודש, אך המציאות נחשפה במלוא מערומיה: בני הקהילה נקלעו בכף הקלע…..

מחוט השדרה המפלח את הספר לכל אורכו משתרגות כמה וכמה פרשות-משנה, שהעיון בהן מלמד על טיבה המתעתע של האמת ההסטורית, החופנת סודותיה ומידת הבנתה כמספר המבקשים לרדת לעומקה. מכאן שמו של ספר הזה: "האמת הנעדרת".

קטגוריה:

תיאור

כאשר באה השעה ושערי תימן נפתחו להגירה חופשית, הכל הניחו שהגולים יחושו ויעלו כאיש אחד אל ארץ-הקודש, אך המציאות נחשפה במלוא מערומיה: בני הקהילה נקלעו בכף הקלע…..

מחוט השדרה המפלח את הספר לכל אורכו משתרגות כמה וכמה פרשות-משנה, שהעיון בהן מלמד על טיבה המתעתע של האמת ההסטורית, החופנת סודותיה ומידת הבנתה כמספר המבקשים לרדת לעומקה. מכאן שמו של ספר הזה: "האמת הנעדרת".