מעשה רוקם-שמלת היהודיה מצ’אלע ורקמתה

מעשה רוקם-שמלת היהודיה מצ'אלע ורקמתה | אעלה בתמר מעשה רוקם-שמלת היהודיה מצ'אלע ורקמתהמאת: תרצה זקס ונעם ברעם-בן יוסףמנהגי הלבוש באזור צ ̇אלע מתגלה דמיון למנהגים הידועים לנו ממזרח תימן התחתונה…

להמשך קריאהמעשה רוקם-שמלת היהודיה מצ’אלע ורקמתה