שדים ורוחות במשכנות יהדות תימן | אעלה בתמר

שדים ורוחות במשכנות יהדות תימן
מאת הרב אהרון בן דוד

אימה ופחד אוחזים במְהלכים מכפר לכפר, במיוחד אם מדובר בנשים ובילדים. במקומות הרחוקים מן היישוב וכן בדרכים שבין יישוב ליישוב חש היהודי הצפוני כי מתהלכים סביביו שדים מאיימים, רוחות פלאיות ונשמות ערטילאיות הנודדות ללא מנוח. השטחים הפתוחים הפרוסים בין יישוב למשנהו, המקומות השוממים, הפיתולים הצרים והחשוכים, ראשי ההרים ותוככי המערות – כל אלה מפילים חתיתם על המהלך בהם. ואולם, היהודי הצפוני פיתח לו דרכים להיזהר מן המזיקים שבהם, לחיות עמהם ואף לשתף פעולה עם הטובים והידידותיים שבהם…