עליה לארץ | אעלה בתמר

עליה לארץ

תמונות ממסעות העליה השונות של יהודי תימן לארץ ישראל