סיפור על קליטה מאת מרים נחום | אעלה בתמר

סיפור על קליטה מאת מרים נחום
מתוך: נתיב הענות והפדות


משפחתנו היתה אחת המשפחות שהעפילו בכוחות עצמן ועלו לארץ-ישראל. בהתחלה חיינו בחוסר כל, הלכנו יחפות, או בקבקבי עץ במקרה הטוב. אחיותי הגדולות הלכו לעבוד בפרדס או במשק בית. אני הייתי כבת שמונה שנים, והאחות הקטנה ביותר היתה כבת שלוש שנים, והיא הלכה לגן. אותי ואת אחותי תמר אמא שלחה לבית-הספר, והנה מה שאני זוכרת מן היום הראשון שלנו בבית-הספר. כאשר הגענו לבית-הספר שלחו אותנו לכיתה. הקשנו בדלת, והמורה פתח את הדלת ובידו היה ספר תנ”ך…