נישואין מוקדמים בתימן מנקודת מבטה של האשה | אעלה בתמר

מאת תמי כהן

מטרת המחקר היתה לבחון את נושא הנישואים בגיל מוקדם מנקודת מבטה של האישה – להבין את חווייתה של האישה במצב זה. הרקע התיאורטי התבסס על ספרות העוסקת ביהדות תימן ועל מאמרים העוסקים בתיאוריות פמיניסטיות.