ממסורת למודרנה לבוש יהודי עדן | אעלה בתמר

ממסורת למודרנה לבוש יהודי עדן
מאת דני גולדשמיט

ממסורת למודרנה לבוש יהודי עדן.

מחקר מרתק על לבושם של יהודי עדן. לבוש הגברים ולבוש הנשים במהלך השנים.