זכרונות מאבי מאת יהודה ניני | אעלה בתמר

זכרונות מאבי מאת יהודה ניני
מאת יהודה ניני

כל שאני יודע על אבי, למדתי מפי סבתי, שהיתה כמובן מאליו מספרת לי בשבחו ובשבח משפחתנו. בהיותו בן יחיד נשלח ללמוד אצל טובי המורים, אשר לימדוהו מקרא והגדה, הלכה ותורת הסוד, וכן מיומנות הכתיבה. כתב ידו היה לתפארת: בהיר ומדוייק, שורות כתביו ישרות, ואין בהן נפתל ועיקש. מעט ממכתביו השמורים עמי מעידים על כך. מורהו ר’ שמואל ניסים שלח אותו לבחינת “הסמכה” אצל רבני הבירה צנעא, כדי שיוסמך לשוחט ובודק לבהמה דקה וגסה ושיהיה מקַדש ומגרש. משקיבל סמיכה עשהו רב למקום. פרנסתו נמצאה לו בשפע, שכן היה מצויין כתופר פרוות מעורות עזים וכבשים וממה שנתנו לו הוריו ביד רחבה. לימים נשא את אמי ימימה בת יהודה ושלומית כ’אווי.