העליה לארץ ישראל מאת יחיא חוברה | אעלה בתמר

העליה לארץ ישראל מאת יחיא חוברה
מתוך: כי ברח העם


הגענו לעיירה לחג’ ונתקלנו באי-הבנות. החוקים של מושל לחג’ אינם דומה לחוקים של הממלכה התימנית. בלחג’ שלט החוק הבריטי. אנו לא הבנו את כל הסדרים. כשהיו השוטרים מסבירים לנו מה לעשות היינו מסתכלים עליהם ולא מגיבים. התנהגותנו הרגיזה אותם. כשאתה מסביר לשוטר או לחייל – הוא לא מבין אותך, ומזה נוצרו אי-הבנות ועיכובים. ישבנו בצד וחיכינו מבלי להיחפז, והשוטרים שומרים עלינו שלא נעשה דברים חריגים. אבא התעכב אצל המושל כי הוא היה חייב לדווח על כל הקבוצה, היות והוא היה האחראי לה, והוא ארגן את הקבוצה באוטו עד מחנה לחג’…