המחלוקת על השחיטה | אעלה בתמר

המחלוקת על השחיטה
מאת ד"ר דני בר מעוז
מתוך הספר "יקוב הדין את ההר"

הקהילות העירוניות מרובות האוכלוסין הוציאו מתוכן תלמידי חכמים רבים, שמתוכם הוכשרו לא מעטים למקצוע השחיטה, ולכן הסמכת השוחטים בהן היתה עניין של מה בכך. התלמידים למדו הלכות שחיטה בעל-פה. כמות החומר הנלמד היתה עצומה, וכללה את שבעים כללי הטרפיות בכתבי רמב"ם, חלקים ענייניים מ"שולחן ערוך" ליוסף קארו, עשרות אגדות מהחיבור "עין יעקב", ושו"ת (שאלות ותשובות) של חכמי תימן בדיני שחיטה.
האפשרות להפיק רווח כלכלי מהשחיטה בחברה התימנית הענייה והמרודה פתחה פתח למחלוקות לא מעטות, שערערו לא פעם את הסדר הציבורי ופגעו באחדות הקהילה…