אַשְׁמוּרוֹת | אעלה בתמר

אַשְׁמוּרוֹת

מנהג רוב קהילות ישראל לומר סליחות מראש חודש אלול ועד ערב יום כיפור, ובפי יהודי תימן: אשמורות, על שם זמנן – מחצות הלילה ועד קרוב להנץ החמה. נוסחן לקוח רובו מסידורי ספרד ויש בהן הפיוט היחיד למחבר אשכנזי במנהג תימן – “אם אפס רובע הקן” לר’ אפרים מרגנשבורג בן המאה ה-14. סדר האשמורות מורכב מלקט מזמורי תהלים ופיוטים מימי קדם ומימי הביניים, בעיקר לפייטני ספרד.