אירוע-הללויה ישראל,2013 | אעלה בתמר

אירוע-הללויה ישראל,2013

תמונות מתוך האירוע 'הללויה ישראל' ,שנת 2013.