אורגינליות ארץ ישראלית | אעלה בתמר

אורגינליות ארץ ישראלית
מאת: יעל גילעת

הצורפות של יהודי תימן ביישוב היהודי