אֲגֻדַּת אַחִים | אעלה בתמר

אֲגֻדַּת אַחִים

ארגון יהודי פילנטרופי, שהוקם בלונדון ב-1870, כמקביל לארגון כי”ח (כל ישראל חברים (lliance Lsraelite Unuverselle A=AIU ), שהוקם בפריס ב-1860 . הארגון נועד לפעול לרווחת קהילות יהודיות הנתונות להשפעת האימפריה הבריטית. החל לפעול למען יהודי תימן כבר ב-1872, בשנה שהתורכים כבשו את תימן. מסיבות פוליטיות לא הניבה פעילות זו תוצאות של ממש. לעומת זאת היתה האגודה מעורבת במידה רבה יותר בתחום החינוך המודרני בַּמקום, מאז שנות השבעים במאה ה-19 ועד חיסול גלות עדן ב-1967.